W dniach 8-9 listopada br. odbyło się w Licheniu 69. Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej - odpowiedzialnych w poszczególnych diecezjach. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli naszej diecezji (ks. Łukasza Malca i ks. Adama Czeponisa), którzy aktywnie włączyli się w proponowane zajęcia. Zebranie duszpasterzy pochyliło się nad zagadnieniami dotyczącymi duchowości Maryjnej w liturgii, różnych form pobożności Maryjnej, czy kultu świętych.

Przedstawione referaty przedpołudniowe odnoszące się do wyżej wymienionych zagadnień, miały nam pomóc w popołudniowych grupach dzielenia. Zastanawialiśmy się głównie nad zagadnieniem obecności Maryi czy świętych w formacji służby liturgicznej. Zostało postawione pytanie, „czy przeżywane rocznice Maryjne przyczyniły się do większego umiłowania różańca, pierwszych sobót miesiąca przez członków służby liturgicznej?”. Dzieliliśmy się różnymi propozycjami ubogacenia obecności Maryi i świętych w formacji liturgicznej.

Podczas sprawowanej Eucharystii, zawierzyliśmy członków służby liturgicznej Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej.

Dalsza część spotkania dotyczyła głównie różnych istotnych komunikatów, dyskusji, sprawozdań, czy wielu nowych propozycji, które można wykorzystać w duszpasterstwie służby liturgicznej.

W spotkaniu wśród wielu duchownych uczestniczyli także przedstawiciele Episkopatu Polski: Abp Józef Górzyński, Bp Adam Bałabuch, Bp Rudolf Pierskała. Wśród uczestników spotkania przedstawiciele naszej diecezji spotkali moderatora Centralnej Diakonii Liturgicznej ks. Marcina Loretza, a także p. Wojciecha Kosmowskiego, który jest animatorem odpowiedzialnym za Centralna Diakonię Liturgiczną i mogli wymienić swoje doświadczenia i zaplanować wspólną współpracę.