Zapraszamy do udziału w tegorocznych rekolekcjach KODAL (Kurs Oazowy Dla Animatorów Liturgii), które odbędą się w dniach 10 – 19 lutego 2018 w Luboniu koło Poznania.

W tym roku będziemy realizować następujące stopnie:
 - Podstawowy (dla osób uczestniczących w KODALu po raz pierwszy)
 - Wyższy (dla osób, które w rekolekcjach uczestniczą po raz kolejny i pragną otrzymać błogosławieństwo do posługi ceremoniarza i precentorki)
 - Animatorski (dla ceremoniarzy i precentorek chcących zostać animatorami liturgii)

Koszt tegorocznego KODALu wynosi 380 zł (w tym 50 zł zaliczki wpłacanej przy zapisach).

UWAGA! Minimalny wiek uczestników to 15 lat (II klasa gimnazjum)

ZAPISY                INFORMACJE O OŚRODKU                   PLAKAT