Do Boga, miłosiernego Ojca, który broni nas od Złego, zanieśmy pokorne modlitwy i błagania.


1. Boże, nasz Ojcze, polecamy Ci Kościół Święty, aby umocniony w Twoim Duchu pomagał wiernym odnaleźć Ciebie w drugim człowieku.

2. Boże, nasz Ojcze, polecamy Ci rządzących państwami, aby potrafili zapewnić obywatelom bezpieczeństwo i opiekę.

3. Boże, nasz Ojcze, polecamy Ci osoby przechodzące kryzys wiary, aby Chrystus umacniał je w wierze i nie pozwolił odstąpić od Ciebie.

4. Boże, nasz Ojcze, polecamy Ci osoby trwające w grzechu, aby wytrwała walka ze swoimi słabościami pomogła im wrócić na drogę zbawienia.

5. Boże, nasz Ojcze, polecamy Ci naszych bliskich zmarłych, aby otrzymali łaskę zjednoczenia z Tobą w Królestwie Niebieskim.

6. Boże, nasz Ojcze, polecamy Ci nas tu zgromadzonych, aby rozpoczynający się czas adwentu przygotował nas na przyjście Twojego Syna.


Wszechmogący i miłosierny Boże, pozwól nam owocnie przeżyć czas oczekiwania na Wcielenie Żywego Słowa oraz wejrzyj łaskawie na nasze modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen