Już w Protoewangelii (Rdz 3,14) czytamy o Bożej obietnicy posłania Mesjasza, który zgładzi nasze grzechy. Po wiekach oczekiwania pojawił się wyczekiwany Emmanuel. Obecnie z utęsknieniem wyglądamy Mesjasza. Adwent to nasz czas przygotowania na obchodzenie pamiątki Wcielenia oraz tygodnie, które pozwalają uszykować się na paruzję.
Okres adwentu dzieli się na dwa okresy: od I niedzieli adwentu do 16 grudnia oraz od 17 do 24 grudnia. Ten pierwszy mówi o przyjściu Mesjasza na końcu czasów, drugi natomiast bezpośrednio przygotowuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Właśnie zbliża się ku końcowi pierwsza część adwentu. Od 17. grudnia przez liturgię poprowadzą nas tzw. ANTYFONY WIELKIE, które przypisuje się św. Grzegorzowi Wielkiemu, a ich obecny układ Amalariuszowi z Metzu. Pierwotnie były to antyfony do kantyku Maryi - Magnificat w nieszporach, a po reformie liturgicznej znalazły się one także – w skróconej formie – we Mszy świętej, jako werset aklamacji przed Ewangelią. Ich treść została zaczerpnięta ze Starego Testamentu i rozpoczynają się od „O”, dlatego często są nazywane ANTYFONAMI O. Obecnie jest ich siedem:

  • O Sapientia (Mądrości)
  • O Adonai (Panie)
  • O radix (Korzeniu)
  • O clavis (Kluczu Dawida)
  • O oriens (Wschodzie)
  • O Rex (Królu)
  • O Emmanuel

Pierwsze litery tych antyfon, poczynając od ostatniej do pierwszej, tworzą zawołanie: "ero cras" - jutro przybędę.

Od 17 grudnia na naszym profilu na Facebooku rozpoczynamy adwentową serią #EROCRAS. Codziennie w godzinach porannych pojawiać się będzie tekst antyfony przypisanej na dany dzień. Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu :)
Owocnego przeżywania końca Adwentu!

Agata Markiewicz