Moderator Diakonii Liturgicznej: ks. Adam Czeponis

Moderator ds. formacji rodzin i dorosłych: ks. Tomasz Sałatka

Moderator ds. Alumnów w WSD w Paradyżu: dk. Bartosz Warwarko

Animator odpowiedzialny: Piotr Michalski

Animatorka odpowiedzialna za posługę pań: Julia Frankowska

Główny ceremoniarz: Mateusz Kowalik

Ekonom diakonii: Aleksandra Wiertelak

Apostolstwo modlitwy: Emilia Krawcewicz 

Strona internetowa: Tomasz Dragańczuk