1. Komentarze, które warto przygotować:
  1. Przed Liturgią (jako wprowadzenie do czasu Triduum Paschalnego, oraz przypomnienie wydarzeń, które wspominamy)
  2. Przed Gloria (o tym, dlaczego biją wszystkie dzwony i dlaczego zamilkną.)
  3. Przed obmyciem nóg (jako przedstawienie znaczenia [jeśli nie ma tego w homilii]oraz przebiegu tego obrzędu.)
  4. Do procesji z darami(jeśli niesione są „nietypowe” dary)
  5. Przed Komunią(komentarz czysto porządkowy)
  6. Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu(krótka informacja o tym, co teraz nastąpi oraz zachęta do trwania w adoracji i podanie godzin otwarcia świątyni.)
 1. Zadania precentorki:
  1. Przygotowanie:
   • Komentarzy,
   • Modlitwy powszechnej,
   • Darów do procesji z darami.
  2. Znalezienie i „dopilnowanie” osób do:
   • Odczytania komentarzy,
   • Odczytania Modlitwy Powszechnej,
   • Zaniesienia darów.
  3. Służba ładu:
   • Zapewnienie miejsca dla procesji,
   • Przyprowadzenie w przygotowane miejsce, dwunastu mężczyzn do obmycia nóg,
   • Pilnowanie porządku w czasie Komunii, tj. „wypuszczanie” wiernych z ławek i pilnowanie ustalonej ilości rzędów.
   • Jeśli są składane życzenia księżom, należy przypilnować porządku w kolejce do tego.
 1. Wyjątkowe elementy w liturgii:
  1. Obrzędy wstępne - w czasie Gloria biją wszystkie dzwony, dzwonki oraz organy. Po zakończeniu hymnu milkną aż do Wigilii Paschalnej.
  2. Umywanie nóg - następuje po homilii. Nogi obmywa się dwunastu mężczyznom. Kapłan obmywa wodą stopy każdego z mężczyzn i wyciera je. W czasie tego obrzędu śpiewa się antyfony podane w mszale lub odpowiednie pieśni, po obmyciu następuje modlitwa powszechna, nie odmawia się Credo
  3. Liturgia eucharystyczna - jeśli używany jest Kanon Rzymski, odmawia się modlitwę własną, zawartą w formularzu.
  4. Przeniesienie do ciemnicy - po modlitwie po komunii przed ołtarzem okadza się Najświętszy Sakrament następnie kapłan przenosi cyboria do ciemnicy. W tym czasie śpiewa się hymn Sław, języku tajemnicę. Po schowaniu Sanctissimum do tabernakulum, następuje chwila adoracji w ciszy, po której cała asysta wraz z kapłanami w ciszy wracają do zakrystii.