1. Przygotować należy:
  1. Szaty liturgiczne: ornaty, stuły (białe) i alby dla koncelebransów.
  2. Księgi liturgiczne: Mszał Rzymski, Lekcjonarz, Ewangeliarz
  3. Inne paramenty liturgiczne: Krzyż osłonięty fioletowym lub czerwonym materiałem, 2 świece procesyjne oraz 2,4 lub 6 świec ołtarzowych, trybularz i łódkę, welon(y), dzwonki, gong, kołatki, kielich z pateną, cyboria z komunikantami, 2 hostie, woda i wino.
  4. Miejsce do obmycia nóg: ławki lub krzesła dla dwunastu mężczyzn, dzbanek z ciepłą wodą, ręcznik
 1. Skład asysty liturgicznej:
  1. Ceremoniarz
  2. Precentor
  3. Precentorka
  4. Lektor 1
  5. Lektor 2
  6. Ministrant księgi
  7. Ministrant mikrofonu
  8. Turyferariusz
  9. Nawikulariusz
  10. Krucyferariusz
  11. Lucyferariusz 1
  12. Lucyferariusz 2
  13. Ministranci ołtarza
  14. Choraliści
 1. Wyjątkowe elementy w liturgii:
  1. Obrzędy wstępne - w czasie Gloria biją wszystkie dzwony, dzwonki oraz organy. Po zakończeniu hymnu milkną aż do Wigilii Paschalnej.
  2. Umywanie nóg - następuje po homilii. Nogi obmywa się dwunastu mężczyznom. Kapłan obmywa wodą stopy każdego z mężczyzn i wyciera je. W czasie tego obrzędu śpiewa się antyfony podane w mszale lub odpowiednie pieśni, po obmyciu następuje modlitwa powszechna, nie odmawia się Credo.
  3. Liturgia eucharystyczna - jeśli używany jest Kanon Rzymski, odmawia się modlitwę własną, zawartą w formularzu.
  4. Przeniesienie do ciemnicy - po modlitwie po komunii przed ołtarzem okadza się Najświętszy Sakrament następnie kapłan przenosi cyboria do ciemnicy. W tym czasie śpiewa się hymn Sław, języku tajemnicę. Po schowaniu Sanctissimum do tabernakulum, następuje chwila adoracji w ciszy, po której cała asysta wraz z kapłanami w ciszy wracają do zakrystii.