1. Komentarze, które warto przygotować:
  1. Przed Liturgią (jako przypomnienie wydarzeń, które wspominamy oraz wprowadzenie do Liturgii, wzmianka o wchodzące w ciszy procesji i prostracji przewodniczącego Liturgii)
  2. Przed Modlitwą Powszechną (przedstawienie struktury Modlitwy Powszechnej)
  3. Przed Adoracją Krzyża (omówienie odsłonięcia krzyża oraz przedstawienie porządku Adoracji Krzyża)
  4. Przed Komunią (komentarz czysto porządkowy)
  5. Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu (krótka informacja o tym, co teraz nastąpi oraz zachęta do trwania w adoracji i podanie godzin otwarcia świątyni, a także informacja o godzinach poświęcenia pokarmów i rozpoczęcia Liturgii Wigilii Paschalnej.)
 1. Zadania precentorki:
  1. Przygotowanie:
   • Komentarzy,
  2. Znalezienie i „dopilnowanie” osób do:
   • Odczytania komentarzy,
  3. Służba ładu:
   • Zapewnienie miejsca dla procesji,
   • Pilnowanie porządku w czasie Komunii oraz Adoracji Krzyża, tj. „wypuszczanie” wiernych z ławek i pilnowanie ustalonej ilości rzędów.
 1. Przebieg liturgii: 

      a. Liturgia słowa

Po modlitwie przed ołtarzem posługujący udają się do prezbiterium (nie przyklękając), po czym celebrans odczytuje kolektę. Po modlitwie następują dwa czytania wraz psalmem i aklamacją przed ewangelią. W czasie ewangelii odczytuje się Mękę Pańską, tak jak w czasie niedzieli palmowej. Liturgię słowa kończy rozbudowana modlitwa powszechna, którą może poprzedzać homilia.

      b. Adoracja krzyża

Po modlitwie powszechnej następuje odsłonięcie krzyża. Następnie wierni i usługujący wraz kapłanami adorują JEDEN krzyż, w czasie tego śpiewa się odpowiednie antyfony i pieśni zawarte w mszale.

      c. Komunia święta

Po zakończonej adoracji, kapłan w asyście ministrantów ze świecami przenosi Najświętszy Sakrament z ciemnicy na uprzednio przygotowany ołtarz. Odmawia się Modlitwę Pańską oraz Oto Baranek Boży...

      d. Przeniesienie do grobu

Po modlitwie po komunii przed ołtarzem okadza się Najświętszy Sakrament następnie kapłani przenoszą monstrancję oraz cyboria do grobu, w tym czasie śpiewa się pieśń o Męce Pańskiej. Monstrancję okrytą białym welonem wystawia się do adoracji, zaś cyboria chowa się do tabernakulum. Po okadzeniu następuje modlitwa oraz chwila adoracji w ciszy, po której cała asysta wraz z kapłanami w ciszy wracają do zakrystii.