1. Przygotować należy:
  1. Szaty liturgiczne: ornat i stuła(czerwone) dla celebransa oraz komże i czerwone stuły dla pozostałych kapłanów.
  2. Księgi liturgiczne: Mszał Rzymski, Lekcjonarz.
  3. Inne paramenty liturgiczne: Krzyż osłonięty fioletowym lub czerwonym materiałem, 2 świece procesyjne oraz 2,4 lub 6 świec ołtarzowych, trybularz i łódkę, welon(y), kołatki, ręczniczki do adoracji krzyża
  4. Ponadto należy zadbać o odpowiednią ilość tekstów do odczytania Męki Pańskiej.
  5. Miejsce do leżenia krzyżem: koc i poduszka
 1. Skład asysty liturgicznej:
  1. Ceremoniarz
  2. Precentor
  3. Precentorka
  4. Lektor 1
  5. Lektor 2
  6. Lektorzy męki pańskiej
  7. Ministrant księgi
  8. Ministrant mikrofonu
  9. Turyferariusz
  10. Nawikulariusz
  11. Krucyferariusz
  12. Lucyferariusz 1
  13. Lucyferariusz 2
  14. Ministranci ołtarza
  15. Ministranci posługujący przy krzyżu
 1. Przebieg liturgii:

      a. Liturgia słowa

Po modlitwie przed ołtarzem posługujący udają się do prezbiterium (nie przyklękając), po czym celebrans odczytuje kolektę. Po modlitwie następują dwa czytania wraz psalmem i aklamacją przed ewangelią. W czasie ewangelii odczytuje się Mękę Pańską, tak jak w czasie niedzieli palmowej. Liturgię słowa kończy rozbudowana modlitwa powszechna, która może poprzedzać homilia.

      b. Adoracja krzyża

Po modlitwie powszechnej następuje odsłonięcie krzyża. Następnie wierni i usługujący wraz kapłanami adorują JEDEN krzyż, w czasie tego śpiewa się odpowiednie antyfony i pieśni zawarte w mszale.

      c. Komunia święta

Po zakończonej adoracji kapłan w asyście ministrantów ze świecami przenosi Najświętszy Sakrament z ciemnicy na uprzednio przygotowany ołtarz. Odmawia się Modlitwę Pańską oraz Oto Baranek Boży...

      d. Przeniesienie do grobu

Po modlitwie po komunii przed ołtarzem okadza się Najświętszy Sakrament następnie kapłani przenoszą monstrancję oraz cyboria do grobu, w tym czasie śpiewa się pieśń o Męce Pańskiej. Monstrancję okrytą białym welonem wystawia się do adoracji, zaś cyboria chowa się do tabernakulum. Po okadzeniu następuje modlitwa oraz chwila adoracji w ciszy, po której cała asysta wraz z kapłanami w ciszy wracają do zakrystii.