Moderator Diakonii Liturgicznej: ks. Adam Czeponis

Moderator ds. formacji rodzin i dorosłych: ks. Tomasz Sałatka

Animator odpowiedzialny: Piotr Michalski

Animatorka odpowiedzialna za posługę pań: Julia Frankowska

Główny ceremoniarz: Mateusz Kowalik

Ekonom diakonii: Aleksandra Wiertelak

Apostolstwo modlitwy: Emilia Krawcewicz 

Redaktor strony internetowej: Wiktoria Dmytruk

REJON GORZOWSKI

Moderator: Ks. Józef Suchan
Animator odpowiedzialny: Dariusz Dębecki

 

REJON ZIELONOGÓRSKI

Moderator: ks. Adam Czeponis
Animator odpowiedzialny: Wiktoria Dmytruk

 

REJON ŻARSKO-ŻAGAŃSKI

Moderator: Ks. Damian Wierzbicki
Animator odpowiedzialny: Michał Klimowicz