Komentarz przed Liturgią Słowa:
W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy, że to miłość jest tym, co sprawia, że zaczynamy być rozpoznawani jako uczniowie Chrystusa. Trwajmy w skupieniu, aby otworzyć serca na Słowo, które dzisiaj kieruje do nas Zbawiciel.

Komentarz przed błogosławieństwem:
Świadomość, że jesteśmy tymi, którym przebaczono i którzy są posłani, przynagla nas do dzielenia się radością płynącą ze Zmartwychwstania.
Za chwilę przez ręce kapłana otrzymamy Boże błogosławieństwo, niech wspiera nas w dzieleniu się świadectwem obecności Zmartwychwstałego w naszym życiu.