Do procesji z darami:
Za moment na ręce kapłana zostaną przekazane dary, pochodzące od całej naszej wspólnoty. Szczególnymi darami są wino i chleb, które przemienią się w Ciało
i Krew naszego Zbawiciela. Znajdźmy w naszych sercach intencje, które razem z darami chcemy dziś zanieść przed ołtarz Pana.

Przed błogosławieństwem:
Pan Bóg, jako nasz kochający Ojciec chce nam błogosławić na następne dni. Już za moment przeleje na nas przez ręce kapłana swoją nieskończoną Miłość. Otwórzmy nasze serca na łaski z niej płynące i przekażmy to miłosierdzie dalej naszym bliźnim.