Do Ojca, który czuwa nad ludem zanieśmy nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za Papieża, Biskupów, prezbiterów i diakonów aby nieustannie wzrastali w wierze i prowadzili Kościół do zbawienia.
  2. Módlmy się za rządzących państwami, aby nigdy nie nadużywali swojej władzy do celów osobistych.
  3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby z ran Zbawiciela czerpali moc i siłę do dalszego życia.
  4. Módlmy się za prześladowanych, aby dobry Bóg wyzwolił ich ze wszelkich utrapień.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli się radować we wspólnocie twoich wybranych.
  6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w swoim życiu zawsze czuli obecność Boga.

Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi, wysłuchaj modlitw Twojego ludu, który z wiarą Cię błaga. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.