Przed prefacją
Za chwile Kapłan rozpocznie modlitwę dziękczynną zwaną prefacją. Wsłuchując się w nią, dziękujemy Bogu za źródło wody żywej, które nieustannie płynie z tej Najświętszej Ofiary, obdarza nas łaską i wciąż na nowo rozpala w nas ogień Bożej miłości.

Przed rozesłaniem
W tym szczególnym okresie jakim jest Wielki Post wzbudźmy w sobie pragnienie jak najlepszego przygotowania się do świąt Wielkiej Nocy. Niech błogosławieństwo, które zaraz przyjmiemy, prowadzi i pokrzepia nas, abyśmy jak Samarytanka umieli dostrzec zło i naprawić to, co nas oddala od życia i prawdy.