Przed Eucharystią:
Często możemy spotkać się z niezrozumieniem wielu sytuacji, które przeżywamy i których rozwiązanie inaczej sobie wyobrażaliśmy. Tymczasem dzisiejsza Eucharystia przypomina nam, że trwając przy Panu, w odpowiednim momencie poznamy plan, który dla nas został przez Niego specjalnie przygotowany.
Nie zamykajmy więc serc na Jego działanie, ale z pełnym zaufaniem powierzmy Mu kierownictwo nad naszym życiem. Pozwólmy, by nauka ofiarowywana nam podczas każdej Mszy Świętej, przemieniała nas i prowadziła do wieczności.


Przed znakiem pokoju:
Często brakuje w naszym życiu miłości, a przez niewypełnianie Chrystusowej nauki jesteśmy słabi i upadamy. Uczestnictwo w Eucharystii to dar od Zbawiciela, który pragnie i zawsze może nas podnieść i uleczyć z grzechów. Dlatego w skrusze serca oddajmy Jemu niedoskonałości i błędy, a w ciszy przebaczmy też bliźnim przekazując im znak pokoju.