Przed wyznaniem wiary:
Za chwilę na głos wyrazimy naszą wiarę, wymieniając po kolei najważniejsze jej elementy. Niech nie będzie to jedynie formuła wypowiedziana w kościele. Niech naszym credo, naszym wyznaniem wiary, stanie się każda rzecz, którą czynimy i każde słowo, które wypowiadamy na co dzień. Starajmy się prawdziwie głosić Ewangelię tam, gdzie się znajdujemy, bo do tego zostaliśmy posłani.


Przed przygotowaniem darów ofiarnych:
Za chwilę złożymy na ołtarzu dary eucharystyczne. Ważne jednak, abyśmy rozumieli, jakich darów pragnie od nas Bóg. Nie mamy nic co mogłoby Go zaskoczyć, co nie należałoby do Niego. Najcenniejszym darem, który posiadamy, jest nasza miłość, zaufanie, oddanie się Jemu takimi, jakimi jesteśmy. Złóżmy więc na ołtarzu nie tylko chleb, wino i wodę, lecz samych siebie, byśmy i my zostali przemienieni mocą Ducha Świętego.