Przed Eucharystią:
Rozpoczynamy dziś okres Wielkiego Postu – czas przygotowań do ponownego przeżycia największej tajemnicy chrześcijaństwa oraz szczytu roku liturgicznego  – Triduum Paschalnego. Czterdzieści dni pokuty ma prowadzić nas do wewnętrznego oczyszczenia i ponownego nawrócenia. Niech ten czas wzmożonej modlitwy będzie dla nas okazją do pracy nad samym sobą oraz refleksją nad istotą życia w Jezusie Chrystusie.


Przed obrzędem posypania głów popiołem:
Posypanie głów popiołem jest obrzędem wzywającym do pokuty i nawrócenia. Ma uświadomić nam, że wszystko, co materialne, przemija, a Bóg jest wieczny
i zawsze żywy. Jesteśmy ludźmi słabymi i grzesznymi, przez co często odłączamy się od Pana. Na znak pokory pochylmy nasze głowy i przyjmijmy na nie popiół.