Do Jezusa, który przez czterdzieści dni pościł na pustyni, nie ulegając pokusom złego, z wiarą zanieśmy nasze prośby.


1. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie jednoczył Lud Boży.

2. Módlmy się za kraje ogarnięte konfliktami, aby zaprzestały działań wojennych.

3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w Bogu znaleźli ukojenie.

4. Módlmy się za uczestników rekolekcji wielkopostnych, aby owocnie przeżyli dany im czas.

5. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby jednomyślnie trwała na modlitwie.


Chryste, Ty dałeś nam wzór prawdziwego oddania Bogu, przyjmij nasze modlitwy i jeśli są zgodne z Twoją wolą racz je spełnić. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.