Do Boga, który okazał swoje miłosierdzie wobec nas i zachował nasze życie jak niegdyś Izaaka, zanieśmy pokorne błagania.

Po każdym wezwaniu odpowiadać będziemy: MIŁOSIERNY OJCZE, WYSŁUCHAJ NASZYCH PRÓŚB.

1. O Panie, jestem Twoim sługą, twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Módlmy się za Kościół pielgrzymujący na Ziemi, aby oświecony Bożą nauką mógł nieustannie się rozwijać i pełnić w świecie służbę głoszenia Ewangelii.

2. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: «Jestem w wielkim ucisku».
Módlmy się za mieszkańców państw, w których nie przestrzega się prawa do wolności, aby całą nadzieję położyli w swoim Stwórcy.

3. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa.
Módlmy się za rządzących państwami, aby w swoich decyzjach kierowali się zawsze dobrem i szczęściem powierzonych im ludzi.

4. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał?
Módlmy się za młodzież, aby w czasie podejmowania życiowych decyzji, nie bała się odpowiedzieć na Boże wołanie.

5. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną.
Módlmy się za osoby zniewolone nałogami, aby Dobry Bóg uwolnił je z cierpienia.

6. Wypełnię me śluby dla Pana, przed całym Jego ludem.
Módlmy się za nas samych, abyśmy w codzienności nie bali się iść za głosem Bożym i pełnić Jego wolę.


Boże, Ty uzdalniasz nas do gorliwego wypełniania Twoich poleceń, racz wysłuchać naszych próśb, jakie dziś zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.