Przed Eucharystią:
Każdego dnia zbliżamy się do Triduum Paschalnego, które dla nas, chrześcijan, jest najważniejszym wydarzeniem w ciągu roku liturgicznego. Przygotowujemy się do niego w czasie 40 dni Wielkiego Postu, podczas których przez zadumę rozważamy misterium Chrystusowej męki. Niech ten okres wyciszenia, nie będzie dla nas czasem zabiegania, ale skupienia swoich pragnień i problemów na Bogu, który zna nas lepiej niż my samych siebie.
Dlatego zastanówmy się nad intencją, z jaką dziś przyszliśmy do Ojca. Niech Duch Święty uzdolni nas do gorliwego przeżycia Najświętszej Ofiary i przyjęcia słów kierowanych do nas.


Przed Liturgią Słowa:
Liturgia Słowa kieruje naszą uwagę na Bożą miłość, przypominając, że Ojciec zawsze pragnie błogosławić Swojemu ludowi. On, który kocha nas bezgranicznie, nigdy nie pozwoli, byśmy cierpieli, ale pomaga w każdych trudnościach. Dlatego zesłał na świat Swojego Syna, którego wydał na śmierć za nasze grzechy, abyśmy my mogli żyć wiecznie i wypełniać Jego wolę. Chrystus pozostawił nam konkretną naukę, której wypełnianie doprowadzi nas do pełnego zjednoczenia z Bogiem, Odwieczną Tajemnicą.
Wsłuchajmy się więc z otwartością serca w każde słowo, które dziś kieruje do nas Bóg.