Do procesji z darami:
Procesja z darami ma wyraz bardzo realny. Jest naszą odpowiedzią na potrzeby wspólnoty. Przynosząc  do ołtarza wodę i wino oraz chleb, ofiarowujemy Bogu dary, które za sprawą Ducha Świętego staną się pokarmem duchowym dla wszystkich obecnych na tej Eucharystii.


Przed błogosławieństwem:
Bóg dał nam 10 Przykazań, aby ukazać ścieżkę swej mądrości. Postępując zgodnie z nimi, odkrywamy drogę ku radości i zbawieniu. Chcąc odpowiedzieć na tak wielki dar, otwórzmy swoje serca na błogosławieństwo, które spłynie na nas przez ręce kapłana. Niech doda nam ono sił do życia zgodnie z Dekalogiem i stawania się lepszymi każdego dnia.