Przed Eucharystią:
Obchodzimy dziś uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Maryi oraz Opiekuna Kościoła Powszechnego. On swoją pokorą ukazuje nam, w jaki sposób powinniśmy stawać przed Panem i wypełniać Jego wolę. Godząc się na bycie narzędziem w rękach Boga, stał się wzorem posłuszeństwa oraz patronem ludzi pracy, małżeństw i rodzin. Niech udział w dzisiejszej Eucharystii pozwoli nam z ufnością oddać wszystko Stwórcy oraz uwielbiać Go, tak jak robił to św. Józef.


Przed liturgią Słowa:
Święty Józef, mimo wszelkich obaw, zaufał Bogu i zaopiekował się Maryją, która wówczas była brzemienną. Jako pokorny sługa stał się dobrym mężem
i kochającym opiekunem. Wszystkie polecenia dawane przez Pana spełniał z ufnością i wiarą. Do takiej postawy wzywa nas dzisiejsza liturgia Słowa. Oddajmy Bogu codzienny strach przed niewiadomą przyszłością i wszelkie doczesne strapienia i pozwólmy prowadzić się Duchowi Świętemu drogami dla nas przygotowanymi.