Serce kojarzy się nam często z miłością. Na plakatach reklamujących udział i modlitwę do Najświętszego Serca Jezusowego widzimy często Jezusa i Jego Serce, które miłuje i kocha każdego człowieka. Litania do NSPJ - jak nauczał papież Leon XIII - „jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości” Jezusa do wiernych. Nabożeństwa czerwcowe, odprawiane w obecnej formie pojawiły się dość późno, bo dopiero w XIX wieku, ale sam kult Serca Jezusa został zainicjowany przez świętą Małgorzatę Marię Alacoque, która była francuską wizytką. Owa zakonnica w drugiej połowie XVII wieku doświadczyła objawienia, w którym Jezus wzywał ją do upowszechnienia w całym Kościele nabożeństwa ku czci Jego Serca. Pierwsze nabożeństwo pojawiło się dopiero w XIX wieku, w Paryżu za sprawą innej zakonnicy, która to w trakcie dziękczynienia po przyjęciu Jezusa w Komunii świętej zaproponowała, aby po miesiącu maryjnym był miesiąc Jezusowy. Była to myśl na tyle trafna, że została dosyć szybko oficjalnie zaakceptowana przez kościelną hierarchię.

Często dzieci pierwszokomunijne po swojej pierwszej komunii odprawiają tak zwane ,,pierwsze piątki miesiąca’’. Skąd się one wzięły? Obchodzenie tych ,,pierwszych piątków miesiąca” zainicjowała siostra Alacoque, do której Jezus w pewnym widzeniu przemówił tymi słowami:

Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci- czyli daje gwarancje zbawienia dla tych, którzy będą te pierwsze piątki odprawiali.

Przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół modli się nowenną do Najświętszego Serca Jezusowego. Trwa ona dziewięć dni, a potem obchodzimy Uroczystość Najświętszego Sera Pana Jezusa, które jest uwieńczeniem tejże nowenny. W wielu widzeniach siostry Alacoque, Pan Jezus pokazywał, że pragnie, aby ludzie rozważali głębię Jego miłości, którą okazał składając ofiarę na krzyżu i nieustannie w bezkrwawy sposób ofiarując się podczas Mszy św. Chciał należnego dziękczynienia i uwielbienia oraz przebłagania za wszystkich ludzi, których grzechy zraniły Jego Najświętsze Serce.  Po wielu trudach i przeciwnościach, papież Klemens XIII w roku 1765 zatwierdził święto i nabożeństwo do Najświętszego Serca, a w 1856 r. Pius IX rozciągnął je na Kościół powszechny. Leon XIII w 1899 poświęcił całą ludzkość Sercu Jezusowemu, a Papież Pius XI w 1928 polecił obchodzić to święto z oktawą i nakazał po Mszy lub nieszporach odmówić Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu. (Papież Pius XII, dekretem z dnia 23 marca 1955 r. zniósł oktawę).

Jak było w Polsce?

W Polsce nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach sióstr wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały zaaprobowane przez ordynariusza lubelskiego i polecone do odprawiania w jego diecezji. Wreszcie rozpowszechniono je na terenie całego kraju.

Nie można zapomnieć o nabożeństwie czerwcowym, które składa się z dwóch podstawowych elementów: adoracji Najświętszego Sakramentu oraz litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Można odmówić także modlitwę ,,Do Serca Twojego”, która jest podobnie zbudowana jak ,,Pod Twoją Obronę” adresowana do Matki Bożej.

A jak ta litania powstała?

Historia powstania tej litanii jest dosyć ciekawa. Gdy w XVIII wieku, w Marsylii wybuchła zaraza, jedna z zakonnic ułożyła ją, aby wybłagać ratunek dla miasta… Jej modlitwy zostały wysłuchane. Początkowo litania do NSPJ miała 26 wezwań, później dodano do niej jeszcze 7. Tym samym liczy ona teraz 33 wezwania, czyli tyle, ile lat Jezus przeżył na ziemi.  

Papież Jan Paweł II był wielkim czcicielem Serca Pana Jezusa i wyrażał zdecydowane zadowolenie, że w Polsce ludzie modlą się tą właśnie litanią. Ojciec Święty będąc w Elblągu w 1999 roku, powiedział takie słowa:

-„Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle podtrzymywana”.

Te słowa są pochwałą, ale i zadaniem dla każdego z nas, jako katolika i zarazem rodaka Św. Jana Pawła II, aby te nabożeństwa przetrwały i były kultywowane przez kolejne pokolenia.

Kochające Serce Jezusa czeka na nas, ale to od nas zależy czy oddamy i zawieżymy się Jego Sercu, które kocha bez granic i Jego miłości, która – jak pisze Święty Paweł w 1 liście do Koryntian – NIGDY NIE USTAJE.

Dawid Makowski


Bibliografia:

- Kulasiewicz P., Czerwiec - miesiąc pełen... Serca, w: „Niedziela” nr 23/2006, s. 2.

- https://pl.aleteia.org/2018/06/01/praktyka-9-pierwszych-piatkow-miesiaca-tu-wcale-nie-chodzi-o-spowiedz/

- http://sanctus.pl/index.php?grupa=1&podgrupa=294&doc=229

- Biblia Tysiąclecia: 1 Kor 13, 8