Zmartwychwstałemu Panu przedstawmy ufne modlitwy.

1. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za Papieża, biskupów i prezbiterów, aby ich przepowiadaniu towarzyszyło prowadzenie przez Ducha Świętego.

2. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za rządzących państwami, aby szukali dróg pokojowego rozwiązania napięć i konfliktów niszczących rożne zakątki świata.

3. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za nowoochrzczonych, aby przyjęli i rozwijali łaski płynące z otrzymanego sakramentu.

4. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za osoby samotne, aby mogły doświadczyć radości i relacji z bliźnimi.

5. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, aby mogli radować się z Tobą w Niebie.

6. Chryste, którego głoszą Apostołowie, prosimy Cię za nas, abyśmy z radością i wiarą oznajmiali napotykanym osobom Dobrą Nowinę.

Jezu Chryste, który ukazałeś się niewiastom, a potem uczniom, prosimy umocnij naszą radość i wiarę, abyśmy stali się Twoimi świadkami na krańcach świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.