Do Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i jest realnie obecny pośród nas i w całym swoim Kościele, zanieśmy pokorne prośby.

1. Za wspólnotę ochrzczonych, aby zawsze głosiła i uobecniała miłosierdzie Boga objawione w prawdzie zmartwychwstania.

2. Za biskupów i prezbiterów, aby przykładem swojej wiary spajali i jednoczyli wszystkich chrześcijan.

3. Za kraje, w których panuje niedostatek i nędza, aby doświadczyły dobroci nie tylko teoretycznej, lecz konkretnych czynów miłosierdzia wypływających od bliźniego.

4. Za niewierzących, aby pomimo braku zmysłowego doświadczenia Pana Zmartwychwstałego, uwierzyli i dostąpili łaski osobistego spotkania z Chrystusem.

5. Za zmarłych, aby osiągnęli cel powołania ziemskiego i zobaczyli uwielbione ciało Zmartwychwstałego Baranka w Jego Królestwie.

6. Za nas obecnych na Eucharystii, abyśmy z ufnością zawsze pragnęli doświadczania niewidzialnego Boga w życiu.

Jezu Chryste, który zmartwychwstałeś, jesteś obecny pośród swojego ludu i wsłuchujesz się w jego wołanie, racz wypełnić nasze dzisiejsze prośby, które przynosimy do ołtarza. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.