Do Boga, który miłującym zsyła mądrość, zanieśmy nasze modlitwy:

1. Módlmy się za kapłanów, aby z wiernością i radością pełnili swoją posługę.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za rządzących, aby Duch napełnił ich mądrością podczas podejmowania decyzji.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za ludzi cierpiących z powodu pandemii, aby w Bogu znaleźli wytrwałość.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby mogli uczestniczyć w uczcie zbawionych w Niebie.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze mieli otwarte serca na przyjście Chrystusa.
Ciebie prosimy...

Przyjmij Boże nasze modlitwy i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi Ciebie przyjąć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen