Z ufnością zwróćmy się do Boga, który wskazuje drogę i zanieśmy Mu nasze modlitwy:


1. Za kapłanów, aby głosząc Twoje słowo nawoływali do nawrócenia.
Ciebie prosimy...

2. Za rządzących, aby podejmowane decyzje opierali na Twoim prawie.
Ciebie prosimy...

3. Za niewierzących i poszukujących prawdy, aby odnaleźli właściwą drogę w swoim życiu.
Ciebie prosimy...

4. Za zmarłych, aby mogli dostąpić Twojej chwały.
Ciebie prosimy...

5. Za nas samych, abyśmy zawsze potrafili trwać przy Tobie.
Ciebie prosimy...


Boże, który napełniasz nas wiarą w Ewangelię, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy umieli głosić Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen