Napełnieni nadzieją płynącą ze zmartwychwstania, kierujmy do Boga nasze ufne prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby zanosił radość Ewangelii na krańce świata.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby za przykładem św. Piotra był pasterzem całego Ludu Bożego.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby w miejsce konfliktów wprowadzali pokój.
Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za pracowników ochrony zdrowia, aby w tym trudnym czasie wytrwale nieśli pomoc wszystkim, którzy tego potrzebują.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby mogli wziąć udział w chwale Nieba.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy nigdy nie zbaczali z drogi prowadzącej do świętości, do której zostaliśmy powołani.
Ciebie prosimy...

Wszechmogący Boże, prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb i umacniaj swoimi łaskami, abyśmy zawsze potrafili stawiać Ciebie na pierwszym miejscu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.