Do Ojca Niebieskiego, który dał nam swojego jedynego Syna, abyśmy mieli życie wieczne, zanośmy pokorne prośby:


1. Módlmy się, aby duchowni wytrwale sprawowali swoją posługę.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się, aby na świecie zapanował pokój.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się, aby ludzie chorzy na COVID-19 powrócili do zdrowia.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się, aby katechumeni owocnie przeżyli okres Wielkiego Postu.
Ciebie prosimy...


5. Módlmy się, aby zmarli dostąpili Chwały Królestwa Bożego.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się, abyśmy potrafili żyć zgodnie z dekalogiem.
Ciebie prosimy...


Boże prosimy, wysłuchaj błagań Twojego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.