Cennym doświadczeniem była dla mnie modlitwa Liturgią Godzin. Zdarzało mi się modlić nią już wiele razy, jednak dopiero na KODALu doświadczyłem bogactwa i mocy tekstów w niej zawartych. Modlitwa ta stała się w tym czasie jednym z ważniejszych sposobów spotkania z Bogiem. Mam nadzieję, że będzie tak także po oazie.

KODAL był dla mnie czasem szczególnej pracy nad własną pokorą. Z Bożą Łaską trudność ta została przezwyciężona i na pewno będzie w dalszym czasie owocować.

Za ten cenny czas i ludzi, których tam spotkałem dziękuję Bogu.

Marcin