Komentarz przed Ojcze Nasz:
Za moment wszyscy wspólnie odmówimy Modlitwę Pańską. Wypowiadając jej słowa, spróbujmy poczuć moc naszej wspólnoty-wspólnoty dzieci Bożych, które gromadząc się na Eucharystii chcą wychwalać swojego Ojca w niebie.

Komentarz przed błogosławieństwem:
Za chwilę przez ręce kapłana otrzymamy błogosławieństwo od samego Boga, które pomoże nam w przezwyciężaniu trudów nadchodzących dni. Pochylmy nasze głowy i otwórzmy serca na tą Bożą Łaskę.