Do Pana, który umiłował nas bezgraniczną miłością, zanieśmy wspólne błagania:

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Wysłuchaj prośby swego ludu.

1. Prosimy Cię Jezu o siłę dla osób duchownych do nawracania i prowadzenia ludzi Twoimi ścieżkami.
Wysłuchaj prośby swego ludu.

2. Prosimy Cię Jezu o rozsądne sprawowanie władzy przez rządzących państwami. 
Wysłuchaj prośby swego ludu.

3. Prosimy Cię Jezu o zakończenie wojny w Ukrainie.
Wysłuchaj prośby swego ludu.

4. Prosimy Cię Jezu o łaskę nawrócenia dla błądzących w grzechu.
Wysłuchaj prośby swego ludu.

5. Prosimy Cię Jezu o dar życia wiecznego dla zmarłych.
Wysłuchaj prośby swego ludu.

6. Prosimy Cię Jezu o czystość i otwartość serc dla nas tutaj zgromadzonych.
Wysłuchaj prośby swego ludu.

Jezu, zanosimy nasze pokorne prośby do Twojego Najświętszego Serca, które nas tak bardzo umiłowało. Prosimy wysłuchaj naszego wołania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.