Komentarz przed Mszą Świętą:
Gromadzimy się w tej świątyni w Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, który z pokorą przyjmował Bożą wolę i pozwolił Mu prowadzić się przez życie. Człowiek ten nauczał Bożego słowa oraz chrzcił ludzi wodą, aby mogli zostać ochrzczeni Duchem Świętym przez Chrystusa. Prośmy Pana w tej Eucharystii o dar pokory w codziennym życiu, abyśmy tak jak Jan podążali za Bożym światłem.

Komentarz do procesji komunijnej:
Za moment Chrystus nakarmi nas swoim Ciałem. Wzbudźmy w naszych sercach szczególne intencje jakie chcemy ofiarować Bogu oraz głośno śpiewajmy na Jego chwałę.