Do Niezmierzonego w swojej łasce Boga, który zesłał nam Syna aby przez śmierć na krzyżu otworzył bramy niebios, za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela wołajmy z pokorą:

1. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela, módlmy się, aby kapłani wiernie i z radością przekazywali światu Bożą Prawdę.
Ciebie prosimy…

2. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się, aby rządzący państwami każdą decyzję którą podejmują zawierzali Panu.
Ciebie prosimy…

3. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się, aby rodzice którzy spodziewają się dziecka przyjęli je z miłością i dziękczynieniem.
Ciebie prosimy…

4. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się, aby zmarli powierzani w tej Mszy świętej poznali miłosierdzie Zbawiciela i dostąpili Nieba.
Ciebie prosimy…

5. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się, abyśmy my zgromadzeni w tej świątyni, umieli dzielić się Bożą miłością z innymi.
Ciebie prosimy…

Boże Miłosierny, zechciej wysłuchać wołań swoich ziemskich dzieci i racz zesłać nam łaski, o które prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.