Do Boga, naszego Ojca, zanośmy pokorne prośby:

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać aklamację: Wysłuchaj nas Panie.

1. „Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy”.
Prośmy za Papieżem, biskupami i prezbiterami, aby w swojej posłudze zawsze kierowali się powołaniem.
Wysłuchaj nas Panie.

2. „Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie”.
Prośmy za krajami pogrążonymi w wojnie oraz klęskach naturalnych, aby w Tobie odnaleźli siłę do walki.
Wysłuchaj nas Panie.

3. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej”.
Prośmy za pogrążonymi w uzależnieniach, aby zechcieli wyrwać się z więzów grzechu.
Wysłuchaj nas Panie.

4. „Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz”
Prośmy za zmarłymi, aby przy Bogu odnaleźli ukojenie.
Wysłuchaj nas Panie.

5. „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”
Prośmy za naszą wspólnotą eucharystyczną, abyśmy zawsze wsłuchiwali się w Słowo Boga.
Wysłuchaj nas Panie.

Ojcze, prosimy usłysz modlitwy, które dziś do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.