Przez wstawiennictwo Świętych apostołów Piotra i Pawła zanieśmy do Boga nasze wspólne błagania:

1. Módlmy się za Kościół Powszechny, aby Chrystus wzbudził w nim święte i liczne powołania kapłańskie.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby na wzór Apostołów, wytrwale i wiernie głosili Ewangelię wszystkim narodom.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby problemy rozstrzygali mądrze i sprawiedliwie.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby Chrystus który jest lekarzem dusz i ciał, obdarzy ich swoją łaską.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby radowali się wiecznością we wspólnocie świętych.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy mieli otwarte oczy i serca na poznanie jedynego i prawdziwego Boga.
Ciebie prosimy...

Wszechmogący wieczny Boże ty po swoim zmartwychwstaniu zebrałeś rozproszonych uczniów wokół Piotra, a Pawła posłałeś aby głosił ewangelię poganom, wysłuchaj naszych modlitw które do ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.