Komentarz przed Mszą Świętą:
Dzisiaj obchodzimy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kościół Powszechny od zawsze otaczał ich szczególną czcią. Piotrowi została powierzona najwyższa władza pasterska, a Paweł rozniósł Słowo Boże po całym Imperium Rzymskim. Chciejmy wsłuchać się w dzisiejsze czytania i zgłębić historię tych wielkich Apostołów.

Komentarz przed błogosławieństwem:
Umocnieni dzisiejszą Eucharystią, za przykładem Apostołów Piotra i Pawła, pójdźmy głosić Ewangelię wszystkim napotkanym po drodze ludziom.