Komentarz przed prefacją:
Za chwilę kapłan odmówi modlitwę dziękczynną, którą jest prefacja. Wsłuchując się w wypowiadane słowa, dziękujmy Bogu za Jego zbawcze działanie. Niech ta cześć Eucharystii będzie naszym dziękczynieniem za wszelkie zmazane przewinienia. 

Komentarz przed znakiem pokoju:
Znak pokoju, który za chwilę sobie przekażemy jest symbolem przekazywania bliźniemu miłości. Przepisy Liturgiczne wskazują jednak, że należy go przekazać tylko osobom najbliżej się znajdującym. Stosując się do poleceń Ojców Synodalnych obdarzmy się miłością.