Do Boga, który umiłował świat dając mu swego jedynego Syna zanośmy nasze prośby.

  1. Módlmy się, aby kapłani mieli w sobie wiele siły i radość do pełnienia służby Bogu, i ludziom.
  2. Módlmy się, aby rządzący państwami rozsądnie i z troską o swoich obywateli sprawowali swoją władzę.
  3. Módlmy się, aby na całym świecie zakończyły się wszelkie konflikty i zapanował pokój.
  4. Módlmy się, aby wszyscy zmarli doświadczyli Chwały Nieba.
  5. Módlmy się, aby ludzie potrafili służyć bliźnim tak jak czynił to Jezus.
  6. Módlmy się, abyśmy wszyscy tutaj zgromadzeni mogli doświadczyć potrzebnych łask.

Panie,Ty dałeś światu Jezusa nie, aby potępił go, ale zbawił. Prosimy Cię wysłuchaj nasze wołania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.