Przed liturgią Słowa:
Rozpoczynamy liturgię Słowa, w której mówi do Nas sam Bóg. W dzisiejszych tekstach zwraca On uwagę na to, jak powinniśmy traktować naszych bliźnich, szczególnie ubogich i słabych. Otwórzmy nasze serca na Słowo Boże i prośmy Go, aby uczył nas wprowadzać je w  życie.

Przed znakiem pokoju:
Za moment wszyscy jako wspólnota Kościoła przekażemy sobie znak pokoju. Podając dłoń lub schylając głowę do osób nam najbliższych, pomyślmy o sobie jak o jednej rodzinie Bożych dzieci, które są dla siebie wzajemnym wsparciem i gromadzą się, aby móc razem wychwalać Ojca Niebieskiego.