Do Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie, aby odkupić winy wszystkich ludzi, zanieśmy wspólne błagania całego świata.

1. ,,Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem […] nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.”
Módlmy się za Kościół Święty, aby nie ustawał w głoszeniu Bożej chwały na całej Ziemi
2. ,,Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny”
Módlmy się za  sprawujących władzę, aby swoje decyzje podejmowali kierując się dobrem jednostki. 
3. ,,Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego’’
Módlmy się za wszystkich ubogich, aby na codzień doświadczali pomocy bliźniego
4. ,,Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.”
Módlmy się za osoby ze sobą skłócone, aby kierując się przykazaniem miłości umiały sobie nawzajem przebaczyć.
5. ,,Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!”
Módlmy się za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy umieli każdego dnia ofiarowywać swoje życie Bogu.

Jezu Chryste, Boży pośredniku na ziemi, ucz nas pokory i gorliwości oraz racz zesłać nam łaski o które błagamy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.