Do miłosiernego Boga, który z radością pochyla się nad swoimi wyznawcami, skierujmy z ufnością naszą  pokorną modlitwę:

  1. Dobry Ojcze, prosimy Cię za Kościół Święty, aby jednoczył ludy świata poprzez wiarę i Ewangelię
  2. Dobry Ojcze, prosimy Cię za kapłanów, aby byli wyraźnym znakiem Królestwa Bożego i nieustanie głosili Twoją chwałę.
  3. Dobry Ojcze, prosimy Cię za przywódców państw, aby ich serca zostały napełnione głębokim pragnieniem pokoju oraz szacunkiem wobec ludzkiego życia.
  4. Dobry Ojcze, prosimy Cię za ubogich, aby zaufali Bogu, który ich wspiera.
  5. Dobry Ojcze, prosimy Cię za dusze zmarłych, aby na sądzie mogli liczyć, na Twą sprawiedliwość i miłosierdzie.
  6. Dobry Ojcze, prosimy Cię za nas tu zgromadzonych, abyśmy poprzez nasze myśli i czynny codziennie potrafili nawracać się na Twoje Słowo.

Wszechmogący i miłosierny Boże, z wielką ufnością składamy wszystkie nasze modlitw w Twoje ojcowskie dłonie, racz wysłuchać ich jeśli tylko są zgodne
z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen