Komentarz przed Liturgią Słowa
W dzisiejszej liturgii szczególny akcent kładziony jest na miłość Boga jaką kieruje do swojego ludu, wspierając go. Wsłuchując się w Słowo Boże rozważmy nasze dotychczasowe życie i poszukajmy momentu, w którym Dobry Pasterz obdarzył nas swoją pomocą. 

Komentarz przed procesją Eucharystyczną
Cała Msza Święta od początku do końca, we wszystkich swoich elementach ma wyrażać jedność oraz wspólnotę. Szczytowym wyrazem tej jedności jest wspólna Uczta Eucharystyczna. Eucharystia jest znakiem jedności; zjednoczenia ludzi z Bogiem i zjednoczenia ludzi pomiędzy sobą. Dlatego z miłością przystąpmy
do sakramentu i otwórzmy się na łaski od Boga.