Pełni wiary i ufności przedstawmy Panu nasze ufne modlitwy:

  1. Za kapłanów, aby pokornie wypełniali swoją posługę wobec Boga i Kościoła.
  2. Za rządzących państwami, aby pamiętali, że mają służyć swoim obywatelom.
  3. Za osoby wątpiące, aby we wspólnocie wiernych znaleźli umocnienie.
  4. Za zmarłych, aby mogli przebywać w chwale nieba.
  5. Za nas, abyśmy dzięki odmawianiu różańca budowali relację z Maryją i Jej synem.

Panie Jezu, często wątpimy, że słyszysz nasze wołania, prosimy umocnij naszą wiarę i wysłuchaj zanoszonych modlitw.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.