Do miłosiernego Boga, który pochyla się z troską nad każdym człowiekiem, skierujmy z ufnością naszą pokorną modlitwę.

1. Dobry Jezu, prosimy Cię za Kościół Święty, aby radował i weselił się Twoim Boskim Obliczem.
2. Dobry Jezu, prosimy Cię za rządzących państwami, aby w podejmowanych decyzjach zawsze kierowali się dobrem drugiego człowieka i Twoim prawem.
4. Dobry Jezu, prosimy Cię za ludzi samotnych, aby mogli odnaleźć pocieszenie w Słowie Bożym.
5. Dobry Jezu, prosimy Cię za dusze naszych bliskich zmarły, aby mogli dostąpić radości życia wiecznego w domu dobrego Ojca.
6. Dobry Jezu, prosimy Cię za nas tu zgromadzonych, abyśmy prosząc Ciebie o potrzebne łaski zawsze czynili to zgodzie z naszą wiarą i pobożnością.

Wszechmogący i miłosierny Boże, z wielką ufnością składamy wszystkie nasze sprawy w Twoje ojcowskie dłonie. Niech hojność darów Twego miłosierdzia przemieni nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen