Komentarz do procesji z darami
W procesji z darami przynosimy do ołtarza: (miejsce - np.: winogrona, chleb ) oraz dary eucharystyczne, lecz pamiętajmy o tych wewnętrznych darach, które ofiarowujemy Bogu poprzez nasze czyste serca.

Komentarz przed Modlitwą Pańską
Najdoskonalszą modlitwę ukazał nam sam Chrystus – dlatego „Ojcze Nasz” może stanowić dla nas wzór rozmowy Bogiem. Wtedy stajemy z Ojcem twarzą
w twarz i pochwalmy się przed Jego majestatem, ze świadomością jak ważni dla niego jesteśmy.