Komentarz przed przeistoczeniem:

Na każdej eucharystii Jezus daje nam siebie w przeistoczeniu, które za moment nastąpi. Jest to przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa
za sprawą Ducha Świętego. Na ołtarzu Chrystus narodzi się, umrze i zmartwychwstanie, aby przyjść do nas w Komunii Świętej. Przeistoczenie jest jednym
z najcenniejszych darów podarowanych nam przez Boga. Przypomina nam ono o obecności Chrystusa w Eucharystii. Pełni pokory i ufności otwórzmy nasze serca na wypowiadane przez kapłana słowa modlitwy oraz przygotujmy się na przyjście Pana.

Komentarz przed znakiem pokoju:

Za moment jako wspólnota Dzieci Bożych przekażemy sobie znak pokoju. Znak pokoju oznacza pojednanie i przebaczenie w obecności Jezusa Chrystusa.
To On jako pierwszy uczynił w naszym kierunku krok miłości i ofiarował nam pokój. Jako Boży lud na Ziemi pierwsi wyciągnijmy rękę do osoby obok nas.
Niech ta czynność stanie się świadectwem tego, że miłujemy każdego człowieka i uznajemy, że wszyscy są naszymi braćmi i siostrami. Wzbudźmy w naszych sercach intencję czynienia pokoju w codziennym życiu. Podzielmy się z innymi radością, której źródłem jest miłujący Bóg.