Dobremu Bogu przedstawmy nasze pokorne prośby.

1.Polecamy Ci, Panie, Kościół Święty, prosząc aby wzrastał w Twojej miłości.
2.Polecamy Ci, Panie kapłanów i diakonów, prosząc aby umacniani duchem świętym prowadzili wiernych do zbawienia.
3.Polecamy Ci, Panie rządzących narodami, prosząc aby każda ich decyzja płynęła z troski o bezpieczeństwo ludzi.
4.Polecamy Ci, Panie wszystkich ubogich, prosząc abyś pomógł im przetrwać ziemskie trudności.
5.Polecamy Ci, Panie wszystkich zmarłych z naszych rodzin, prosząc aby doświadczyli wiecznego szczęścia.
6.Polecamy Ci, Panie nas zgromadzonych na tej Eucharystii, prosząc abyśmy potrafili kochać drugiego człowieka tak jak ty nas kochasz.

Ojcze, prosimy usłysz modlitwy, które dziś do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.