Do miłosiernego Boga zanieśmy nasze prośby. 

  1. " Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca siępodobnie jak On jest święty". Módlmy się, aby cały Kościół nieustannie wzrastał w wierze.
  2. "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazywani synami BożymiMódlmy sięaby na całym świecie zapanował pokój
  3. " Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteściea Ja was pokrzepię". Módlmy się, aby osoby samotne i zmagające się z problemami doświadczyły ciepła oraz wsparcia drugiego człowieka
  4. "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie". Módlmy się, aby osoby prześladowane z powodu wiary miały siłę dalej walczyć o wiarę.
  5. "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będąMódlmy się, aby zmarli mogli doświadczyć chwały Królestwa Niebieskiego. 
  6. " Oto lud wierny, szukający Boga".  Módlmy się, abyśmy w codzienności nie ustawali w poszukiwania Boga w naszym życiu. 

Panie, Ty nazwałeś nas swoimi dziećmi. Prosimy Cię, wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.