Do miłosiernego Boga, który napełnia łaskami serca wszystkich ludzi, z ufnością skierujmy naszą modlitwę.

1. Dobry Ojcze, prosimy Cię za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby byli wyraźnym znakiem Królestwa Bożego i w swoim życiu nieustanie głosili Ewangelię.
2. Dobry Ojcze, prosimy Cię za rządzących państwami, aby w swych działaniach nienawiść potrafili zwalczać miłością i pokojem.
3. Dobry Ojcze, prosimy Cię za ludzi samotnych, aby mogli odnaleźć pocieszenie w Słowach Pisma Świętego .
4. Dobry Ojcze, prosimy Cię za dusze naszych bliskich zmarłych, aby mogły dostąpić radości życia wiecznego w Twym wiecznym domu.
5. Dobry Ojcze, prosimy Cię za nas tu zgromadzonych, abyśmy napełnieni łaskami Ducha Świętego z radością dawali świadectwo w naszej codzienności.

Wszechmogący i miłosierny Boże, z wielką ufnością składamy wszystkie nasze sprawy w Twoje ojcowskie dłonie. Niech hojność darów Twego miłosierdzia przemieni nasze życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.